Oferta pracy:
Osoby zainteresowane pracą w naszej firmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety

Podaj swoje imię:

Podaj swoje nazwisko:

Podaj swoją płeę:

Kobieta Mężczyzna

Ile masz lat?

mniej niż 15
15-19
20-29
30-39
40-60
więcej niż 60

Podaj swoj adres e-mail:

Podaj swoj numer kontaktowy

Jakie godziny pracy Cię interesują (możesz zaznaczyę więcej możliwości) ?

6-14
10-18
14-22
Inna (podaj jaka):

Jaką formą zatrudnienia jesteś zainteresowany(a) ?

Gdzie chciał(a)byś pracować (możesz wybraę kilka opcji trzymając klawisz Ctrl)?

Podaj swój komentarz: